• Deneme 1
  • Deneme 1
  • Deneme 1
  • Deneme 1
  • Deneme 1
EKOL K EVLERİ
İstanbul, 2016

Proje Büyüklüğü: 13875.47 m²
Verilen Hizmetler: Mimarlık, Mühendislik, Proje Yönetimi ve Ana Müteahhitlik