EKS İş Merkezi

EKS İŞ MERKEZİ

İstanbul, 2011

Proje Büyüklüğü: 10,972.05 m²
Verilen Hizmetler: Mimarlık ve Mühendislik Proje Hizmetleri